Kde nás nájdete

Kontakty
Email: info@prestyl.sk
Telefón: 0949141875

Fakturačná adresa:
VerMart s.r.o.
Krajné Čierno 26
09003 Ladomirová

IČO: 50 726 561
DIČ: 2120455359
IČ DPH: SK2120455359

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
oddiel: sro, vložka číslo: 34127/P.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
Kontaktný formulár
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.